07/15/2020

14
Jul

07/15/2020

CrossFit 45 North – CrossFit

View Public Whiteboard

Week2: Back Squat (3×8)

Increase from last week.

Metcon (AMRAP – Reps)

EMOTM 8 mins

20 DU’s + 3 Burpees

20 DU’s + 4 Burpees

20 DU’s + 5 Burpees

20 DU’s + 6 Burpees

20 DU’s + 7 Burpees

20 DU’s + 8 Burpees

20 DU’s + 9 Burpees

20 DU’s + 10 Burpees

**Rest 2 mins**

EMOTM 8 mins

20 DU’s + 5 Air Squats

20 DU’s + 6 Air Squats

20 DU’s + 7 Air Squats

20 DU’s + 8 Air Squats

20 DU’s + 9 Air Squats

20 DU’s +10 Air Squats

20 DU’s + 11 Air Squats

20 DU’s + 12 Air Squats